ANTON DIVÁCKÝ: S DUŠOU ROMANTIKA A S POHĽADOM UPRETÝM DO BUDÚCNOSTI

Nové materiály zahrnuté do tvorby rovnako ako nové ciele a nové prostriedky. Tie pracovné, ale aj tie, ktoré určujú samotné výtvarné vyjadrenie autora. S úctou k tomu, čo bolo vykonané. S úctou k ceste, ktorá už bola prejdená. S dokonalou pamäťou a zaznamenaním všetkých prešľapov…ale hlavne s dôverou k minulým úspechom! Absolútne pochopenie skutočného významu slova “tvorba”! Kontinuita… trvanlivosť… trpezlivosť, dnes by sme to mohli v modernom jazyku, ktorý by zodpovedal pokroku a dobe pomenovať „zberom dát”, ich „spracovaním”, neskoršou „analýzou”, „vyvodením záverov” a „vytýčením nových cieľov”, „výhľad do roku 2035“, rovnako ako na ministerstve financií, alebo hospodárstva, nesarkasticky, pravdivo, bez zakrivenia ktoré zažíva naše telo aj myseľ, keď sa snaží obchádzať každodenné prekážky… rovnováha… farieb… ako aj vyrovnanosť a vyslobodenie uväznenej mysli pozorovateľa diela… Odvaha nezatvoriť dvere za tým, čo bolo, odvaha nebúrať celú stavbu, aby sa dal opäť na chvíľu zahliadnuť základný kameň vlastnej tvorby…potom si sám sadnúť ticho v kúte ateliéru…možno uľahnúť, zavrieť oči, oddať sa „meditácii“, vyprázdniť myseľ,  vrátiť sa v čase, oprostiť sa od nezmyselných túžob…spomenúť si na vlastné „ja”, bez obáv z neúspechu, slobodne, s láskou a vierou k budúcnosti…sústrediť sa na budúcnosť…vypustiť „Džina“… rozviazať skúsenosťou spútanú energiu… Priznať sa sám sebe k minulosti umožní nájsť odvahu nastúpiť do tejto kapsule, kapsule času, ktorou sa človek vrhá v ústrety budúcnosti, v ústrety nepoznanému, nezažitému, nečakanému…to vyžaduje mať dušu večného romantika, dušu večne dobiedzajúceho dieťaťa…vieru…prekonanie strachu a …po návrate zážitok poznania…

Amen? Nie! Rocking and Rolling!

Anton Divácký
Praha, 2017

hromecANTON DIVÁCKÝ: S DUŠOU ROMANTIKA A S POHĽADOM UPRETÝM DO BUDÚCNOSTI, Praha, 2017